Thursday, November 28, 2013

पूज्य गुरुदेव स्तुति हरिगीतिका

 (चित्र गूगल से साभार)

गुरुदेवत्वंशुचिज्ञानपुंजं कोटिसवितासमप्रभं .
द्विजजन्मदातापञ्चरिपुहर सिद्धिदायकतमहरं .
सद्बुद्धिशुभसन्मार्गप्रेरक गुरुकृपामममस्तकं .
कुरुध्यानअंबरदंडवतनित आदिगुरुपरब्रह्मत्वं ..

रचनाकार : इंजी० अम्बरीष श्रीवास्तव 'अम्बर'    
दूरभाष: 09415047020, 05862244440


 

No comments:

Post a Comment